Juara 2 & 3 Olimpiade Ekonomi Islam “TEMILREG (Temu Ilmiah Regional) FoSSEI Sumbagut 2022